استخدام خانم  جهت اموزش خوشنویسی

استخدام خانم جهت اموزش خوشنویسی

سالن کار باریستا

سالن کار باریستا

استخدام نیروی خدماتی برای شرکت خصوصی

استخدام نیروی خدماتی برای شرکت خصوصی

استخدام فروشنده تجهیزات پزشکی

استخدام فروشنده تجهیزات پزشکی

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

فروشنده

فروشنده

استخدام کارمند خانم / منیریه

استخدام کارمند خانم / منیریه

دعوت به همکاری (از ماه اول 10میلیون تومان)

دعوت به همکاری (از ماه اول 10میلیون تومان)

کارمند خانم 4راه استانبول

کارمند خانم 4راه استانبول

مدیر فروش

مدیر فروش

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام راننده بدون خودرو

استخدام راننده بدون خودرو

استخدام پرسشگر میدانی

استخدام پرسشگر میدانی

کار در داروخانه

کار در داروخانه

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام موتورسوار با موتور

استخدام موتورسوار با موتور

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

درآمد 20 میلیونی

درآمد 20 میلیونی