استخدام نگهدار

استخدام نگهدار

تراکت پخش کن

تراکت پخش کن

به تعدادی مزدی دوز ، بیرون بر

به تعدادی مزدی دوز ، بیرون بر

شلوار زنانه‌دوز بسیارماهر

شلوار زنانه‌دوز بسیارماهر

استخدام کارگرساده خانم و آقا

استخدام کارگرساده خانم و آقا

** راننده **

** راننده **

استخدام خیاط مبل راحتی

استخدام خیاط مبل راحتی

استخدام سالن کار آقا

استخدام سالن کار آقا

آشپز بابیمه نیازمندیم

آشپز بابیمه نیازمندیم

تخته کار و کمک آشپز بابیمه نیازمندیم

تخته کار و کمک آشپز بابیمه نیازمندیم

استخدام آشپـزماهـر وظرفشوی(آقا)

استخدام آشپـزماهـر وظرفشوی(آقا)

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

استخدام نیروی جوان تراکت پخش کن

استخدام نیروی جوان تراکت پخش کن

استخدام بازاریاب خانم ‌‌و آقا

استخدام بازاریاب خانم ‌‌و آقا

استخدام خانم ترک زبان

استخدام خانم ترک زبان

استخدام نگهدار کودک

استخدام نگهدار کودک

استخدام نگهدار کودک و سالمند

استخدام نگهدار کودک و سالمند

استخدام نگهدار کودک و سالمند

استخدام نگهدار کودک و سالمند

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار