استخدام خانم‌ جهت‌ نگهداری از سـالـمـند پوشکی

استخدام خانم‌ جهت‌ نگهداری از سـالـمـند پوشکی

استخدام خانم‌ جهت‌ نگهداری از کودک

استخدام خانم‌ جهت‌ نگهداری از کودک

خیاط زیگزال دوز

خیاط زیگزال دوز

کارگر ماهر چاپ

کارگر ماهر چاپ

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

استخدام خورش پز ماهر

استخدام خورش پز ماهر

کارگر سوپر مارکت

کارگر سوپر مارکت

استخدام کارمند

استخدام کارمند

به‌تعدادی‌‌ زیگزال‌دوز ماهر

به‌تعدادی‌‌ زیگزال‌دوز ماهر

استخدام اتوکار ماهر

استخدام اتوکار ماهر

استخدام کارگر ماهر ظرفشوی

استخدام کارگر ماهر ظرفشوی

استخدام منشی رستوران

استخدام منشی رستوران

استخدام خانم محجبه  جهت نگهداری از سالمند

استخدام خانم محجبه جهت نگهداری از سالمند

استخدام زیگزال دوز و وسط کار ماهر

استخدام زیگزال دوز و وسط کار ماهر

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام راننده ایسوزو و ویزیتور

استخدام راننده ایسوزو و ویزیتور

چرخکار حرفه ای مانتو اسپرت

چرخکار حرفه ای مانتو اسپرت

استخدام تحصیلدار

استخدام تحصیلدار

استخدام نگهدارکودک و سالمند

استخدام نگهدارکودک و سالمند

استخدام نگهدار کودک وسالمند

استخدام نگهدار کودک وسالمند