پرستاری کودک و سالمند

پرستاری کودک و سالمند

به یک بیرون بر و مادگی پیراهن مردانه

به یک بیرون بر و مادگی پیراهن مردانه

رنگ کار زیره کفش

رنگ کار زیره کفش

استخدام کارگر در ترکیه

استخدام کارگر در ترکیه

راسته دوز خانم

راسته دوز خانم

استخدام بیرون بر و مادگی دوز پیراهن جعبه ای مردانه

استخدام بیرون بر و مادگی دوز پیراهن جعبه ای مردانه

وسط کار و بسته بند

وسط کار و بسته بند

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در

استخدام پزشک سونولوژیست

استخدام پزشک سونولوژیست

استخدام جوشکار در مجموعه لوستر تیسا

استخدام جوشکار در مجموعه لوستر تیسا

استخدام حسابدار خانم در مجموعه لوستر تیسا

استخدام حسابدار خانم در مجموعه لوستر تیسا

استخدام رویه کوب ماهر ونیمه ماهر در کارگاه مبلمان

استخدام رویه کوب ماهر ونیمه ماهر در کارگاه مبلمان

استخدام پزشک مسئول فنی

استخدام پزشک مسئول فنی

استخدام آرایشگر

استخدام آرایشگر

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام چرخکار ماهر

استخدام چرخکار ماهر

استخدام نگهدار سالمند شبانه روزی

استخدام نگهدار سالمند شبانه روزی

استخدام  زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز