استخدام خیاط راسته دوز

استخدام خیاط راسته دوز

نگهدار کودک و سالمند

نگهدار کودک و سالمند

استخدام  اپراتو دایکات و کارگر ساده صحاف

استخدام اپراتو دایکات و کارگر ساده صحاف

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام پزشک عمومی

استخدام پزشک عمومی

کارشناس یا کارشناس ارشد بازرگانی

کارشناس یا کارشناس ارشد بازرگانی

به تعدادی همکار آقا وخانم  جهت صندوقداری رستوران  نیازمندیم

به تعدادی همکار آقا وخانم جهت صندوقداری رستوران نیازمندیم

کارگر ساده کار

کارگر ساده کار

دعوت به همکاری در شرکت لبنیاتی

دعوت به همکاری در شرکت لبنیاتی

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

اجاره میز ناخن

اجاره میز ناخن

استخدام کارگرماهر،نیمه ماهر وساده چاپ و صحافی

استخدام کارگرماهر،نیمه ماهر وساده چاپ و صحافی

دعوت به همکاری از جوانان جویای کار ( مجرب و مبتدی)

دعوت به همکاری از جوانان جویای کار ( مجرب و مبتدی)

استخدام دندانپزشک

استخدام دندانپزشک