استخدام کارگر ساده مسلط به رانندگی

استخدام کارگر ساده مسلط به رانندگی

استخدام وسط کار خانم

استخدام وسط کار خانم

استخدام مکانیک نیمه ماهر و مبتدی

استخدام مکانیک نیمه ماهر و مبتدی

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام فروشنده جوان فعال ( مجرب و مبتدی)

استخدام فروشنده جوان فعال ( مجرب و مبتدی)

استخدام زیگزال دوز خانم

استخدام زیگزال دوز خانم

استخدام دائم پیک غذایی

استخدام دائم پیک غذایی

برشکار و طراح ماهر

برشکار و طراح ماهر

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم

اجاره پراید به راننده

اجاره پراید به راننده

استخدام راننده جرثقیل

استخدام راننده جرثقیل

مجوز کلینیک ترک اعتیاد نیازمندیم

مجوز کلینیک ترک اعتیاد نیازمندیم

منشی خانم جهت جوابگویی تلفن

منشی خانم جهت جوابگویی تلفن

3 نفر راننده نیسان جهت جابجایی فرش

3 نفر راننده نیسان جهت جابجایی فرش

استخدام خیاط کاپشن دوز

استخدام خیاط کاپشن دوز

تعدادی وسط کار ماهر  تریکو

تعدادی وسط کار ماهر تریکو

راسته دوز ، تنه دوز و یقه دوز

راسته دوز ، تنه دوز و یقه دوز

کارگرساده جوان جهت جابجایی فرش

کارگرساده جوان جهت جابجایی فرش

استخدام نگهدار سالمند

استخدام نگهدار سالمند

وسط کار خانم

وسط کار خانم