استخدام نگهبان جوان

استخدام نگهبان جوان

فروشنده کیف و کفش

فروشنده کیف و کفش

تنه دوز - بیرون برتنه جعبه‌ای

تنه دوز - بیرون برتنه جعبه‌ای

استخدام پیک در رستوران

استخدام پیک در رستوران

وسط کار بسته بند

وسط کار بسته بند

استخدام فروشنده آقایاخانم

استخدام فروشنده آقایاخانم

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام در سازمان اقتصاد اسلامی ایران

استخدام در سازمان اقتصاد اسلامی ایران

استخدام راننده با ماشین ( نیسان و ایسوزو)

استخدام راننده با ماشین ( نیسان و ایسوزو)

استخدام تعدادی بسته بند ووسط کار  خانم پوشاک

استخدام تعدادی بسته بند ووسط کار خانم پوشاک

آشپز بابیمه نیازمندیم

آشپز بابیمه نیازمندیم

تخته کار و کمک آشپز بابیمه نیازمندیم

تخته کار و کمک آشپز بابیمه نیازمندیم

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام کارمند آقا زیر 40سال

استخدام وسط کار

استخدام وسط کار

استخدام تکنسین برق و الکترونیک آقا

استخدام تکنسین برق و الکترونیک آقا

استخدام چرخکار و زیگزالدوز

استخدام چرخکار و زیگزالدوز

استخدام حسابدارخانم سعدی شمالی و نصیرآبادرباط کریم

استخدام حسابدارخانم سعدی شمالی و نصیرآبادرباط کریم

استخدام کارشناس یا تکنسین عمران

استخدام کارشناس یا تکنسین عمران

چرخکار-وسط کار-فروشنده-کمک برشکار

چرخکار-وسط کار-فروشنده-کمک برشکار