استخدام کافی من

استخدام کافی من

استخدام خانم جوان آبدارچی / فلسطین

استخدام خانم جوان آبدارچی / فلسطین

استخدام کارگر ساده  خانم / فلسطین

استخدام کارگر ساده خانم / فلسطین

استخدام برقکار ماهر

استخدام برقکار ماهر

خیاط تریکو دوز

خیاط تریکو دوز

مهندس برق و الکترونیک

مهندس برق و الکترونیک

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

*** تعدادی چرخکار ماهر مزون دوز  تمیز دوز ***

*** تعدادی چرخکار ماهر مزون دوز تمیز دوز ***

استخدام چرخکار ماهر مانتودوز

استخدام چرخکار ماهر مانتودوز

استخدام زیگزال دوز خانم

استخدام زیگزال دوز خانم

استخدام حسابدار مالیاتی

استخدام حسابدار مالیاتی

انباردار آقا

انباردار آقا

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت

کابینت ساز ماهر

کابینت ساز ماهر

استخدام کارگرساده

استخدام کارگرساده

استخدام کارگر در ترکیه

استخدام کارگر در ترکیه

کارگرساده سالن کار

کارگرساده سالن کار

استخدام راننده آقا

استخدام راننده آقا

تعدادی کارگر نظافتچی آقا

تعدادی کارگر نظافتچی آقا

یک نفر آقا

یک نفر آقا