* در جمع بهترین ها باشید *

* در جمع بهترین ها باشید *

استخدام کارگر تازه کار طلا ساز

استخدام کارگر تازه کار طلا ساز

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار تریکو

استخدام چرخکار تریکو

استخدام فروشنده خانم

استخدام فروشنده خانم

اتوکش فرنگی ، وسط کارو اتوکار

اتوکش فرنگی ، وسط کارو اتوکار

استخدام کارگر

استخدام کارگر

استخدام زیگزالدوز و میاندوزکار

استخدام زیگزالدوز و میاندوزکار

کارگر ساده خانم و آقا 35 ساله

کارگر ساده خانم و آقا 35 ساله

آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز

استخدام ظرفشوی با جای خواب

استخدام ظرفشوی با جای خواب

استخدام کارگر

استخدام کارگر

چرخکارراسته دوزخانم ، مادگی دوزیقه دوز

چرخکارراسته دوزخانم ، مادگی دوزیقه دوز

استخدام منشی

استخدام منشی

تعدادی نیروی حراست

تعدادی نیروی حراست

استخدام کارگر ظرفشوی

استخدام کارگر ظرفشوی

مأمور پخش‌ و تسویه

مأمور پخش‌ و تسویه

استخدام پیتزا پز ماهر با تجربه کار

استخدام پیتزا پز ماهر با تجربه کار

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

حسابدار / حسابدار

حسابدار / حسابدار