استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام منشی

کارشناس فروش

کارشناس فروش

استخدام مکانیک خودرو

استخدام مکانیک خودرو

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام کارگر ساده کابینت ساز

استخدام کارگر ساده کابینت ساز

استخدام وسط کار خانم

استخدام وسط کار خانم

استخدام کارگر ساده کابینت ساز

استخدام کارگر ساده کابینت ساز

استخدام تعمیر کار

استخدام تعمیر کار

مدیرجذب مشارکت‌ها در موسسه خیریه

مدیرجذب مشارکت‌ها در موسسه خیریه

کارشناس جذب مشترکتها در موسسه خیریه

کارشناس جذب مشترکتها در موسسه خیریه

استخدام چرخکار ماهر آقا

استخدام چرخکار ماهر آقا

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

منشی خانم مجرب جهت  دفتر کار

منشی خانم مجرب جهت دفتر کار

فروشنده خانم

فروشنده خانم

استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

استخدام پزشک عمومی

استخدام پزشک عمومی

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت

3/5 ساعت‌کار5/200حقوق ثابت