آشپز با بیمه نیازمندیم

آشپز با بیمه نیازمندیم

استخدام  گریل کار

استخدام گریل کار

استخدام کمک آشپز و کارگر

استخدام کمک آشپز و کارگر

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

استخدام استاد کار ماهر

استخدام استاد کار ماهر

استخدام *کارگر فنی ماهر

استخدام *کارگر فنی ماهر

سرایـدار متاهل

سرایـدار متاهل

🔴استخدام فوری خانم با شرایط عالی

🔴استخدام فوری خانم با شرایط عالی

استخدام فروشنده محصولات

استخدام فروشنده محصولات

استخدام نیروی خانم و آقا

استخدام نیروی خانم و آقا

گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد 15 میلیونی

درآمد 15 میلیونی

استخدام وسط کار پوشاک خانم و آقا

استخدام وسط کار پوشاک خانم و آقا

نیازمند به همکار آقا

نیازمند به همکار آقا

به یک بسته بند خانم

به یک بسته بند خانم