استخدام نیروی خانم و آقا

استخدام نیروی خانم و آقا

فروشنده حرفه ای پوشاک

فروشنده حرفه ای پوشاک

مربی و کمک مربی مهدکودک

مربی و کمک مربی مهدکودک

گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

استخدام *کارگر فنی ماهر

استخدام *کارگر فنی ماهر

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

ویتر خانم - دعوت به همکاری

ویتر خانم - دعوت به همکاری

صندوقدار خانم - دعوت به همکاری

صندوقدار خانم - دعوت به همکاری

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

استخدام در بزرگترین مرکز پرستاری

استخدام در بزرگترین مرکز پرستاری

استخدام بهیار و کمک بهیار خانم و آقا

استخدام بهیار و کمک بهیار خانم و آقا

استخدام نیروی خدمات خانم

استخدام نیروی خدمات خانم

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

استخدام کارمند آقا دیپلم کامپیوتر

استخدام کارمند آقا دیپلم کامپیوتر