استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام پیک تحصیدار متاهل

استخدام پیک تحصیدار متاهل

استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخدام راننده‌خاور و نیسان  ( صداقت بار)

استخدام راننده‌خاور و نیسان ( صداقت بار)

باروژ - استخدام ساندویچ زن

باروژ - استخدام ساندویچ زن

استخدام

استخدام

استخدام کارگر و کمک آشپز

استخدام کارگر و کمک آشپز

استخدام دندانپزشک

استخدام دندانپزشک

آموزشگاه‌ زبان‌ پلاس آکادمی

آموزشگاه‌ زبان‌ پلاس آکادمی

به‌تعدادی‌‌ زیگزال‌دوز ،چرخکار

به‌تعدادی‌‌ زیگزال‌دوز ،چرخکار

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده نظافتچی

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم

استخدام کارمند

استخدام کارمند

استخدام چرخکار شخصی دوز

استخدام چرخکار شخصی دوز

استخدام راننده

استخدام راننده

پروانه مهندس مجری پایه 1 و 3

پروانه مهندس مجری پایه 1 و 3

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

کارگر انبار

کارگر انبار

استخدام فروشنده جوان فعال و پرانگیزه (مجرب.مبتدی)

استخدام فروشنده جوان فعال و پرانگیزه (مجرب.مبتدی)

اعلام آمادگی همکاری با جوانان جویای کار

اعلام آمادگی همکاری با جوانان جویای کار