استخدام وسط کار

استخدام وسط کار

استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز

استخدام  خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط

استخدام خیاط

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

استخدام سالن کار ماهر خانم و آقا

استخدام سالن کار ماهر خانم و آقا

استخدام کارگرساده کیف و کفش

استخدام کارگرساده کیف و کفش

درآمد 15 میلیونی

درآمد 15 میلیونی

به یکنفر برشکار ماهر

به یکنفر برشکار ماهر

استخدام وسط کار و زیگرال دوز

استخدام وسط کار و زیگرال دوز

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

کارمند فروش خانم

کارمند فروش خانم

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

استخدام مادگی دوز و وسط کار و خرجکارچین

استخدام مادگی دوز و وسط کار و خرجکارچین

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

آقایی  جوان جهت مراقبت از بیمار

آقایی جوان جهت مراقبت از بیمار

مدرس زبان خانم نیازمندیم

مدرس زبان خانم نیازمندیم

شرکت تولیدی شیرآلات سام

شرکت تولیدی شیرآلات سام

کارشناس‌علوم آزمایشگاهی نیازمندیم

کارشناس‌علوم آزمایشگاهی نیازمندیم