استخدام کارگر انبار

استخدام کارگر انبار

استخدام رنگ کار چوب

استخدام رنگ کار چوب

درآمد 15 میلیون درماه

درآمد 15 میلیون درماه

راننده با وانت

راننده با وانت

درآمد 15 میلیون درماه

درآمد 15 میلیون درماه

استخدام پزشک مسئول فنی محدوده‌ستارخان

استخدام پزشک مسئول فنی محدوده‌ستارخان

مسئول فنی داروخانه در  شهرستان ایرانشهر

مسئول فنی داروخانه در شهرستان ایرانشهر

استخدام حسابدار تمام وقت آقا

استخدام حسابدار تمام وقت آقا

استخدام فرزکار

استخدام فرزکار

راننده با خودرو نیسان

راننده با خودرو نیسان

استخدام مونتاژکار ماهر

استخدام مونتاژکار ماهر

استخدام  کارمند خانم وآقا جهت هتل

استخدام کارمند خانم وآقا جهت هتل

تکنسین فنی جهت فروش و بازاریابی در شهرستان ها

تکنسین فنی جهت فروش و بازاریابی در شهرستان ها

کارشناس پرستار یا ماما یا اتاق عمل یا بهیار

کارشناس پرستار یا ماما یا اتاق عمل یا بهیار

استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

کارشناس فروش و بازاریاب

کارشناس فروش و بازاریاب

چند نفر آقای چرخکار با تجربه

چند نفر آقای چرخکار با تجربه

استخدام پرستار

استخدام پرستار

دندانپزشک با پروانه دندانپزشکی

دندانپزشک با پروانه دندانپزشکی

استخدام خیاط چرخکارمجلسی دوززنانه

استخدام خیاط چرخکارمجلسی دوززنانه