استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام - مکانیک

استخدام - مکانیک

استخدام  کارمند  آشنا به کامپوتر  و انجام  امور اداری

استخدام کارمند آشنا به کامپوتر و انجام امور اداری

استخدام مکانیک ماهر

استخدام مکانیک ماهر

استخدام کافی من (آقا)

استخدام کافی من (آقا)

استخدام خیاط چرخکار تعمیراتی

استخدام خیاط چرخکار تعمیراتی

استخدام فروشنده خانم و آقا

استخدام فروشنده خانم و آقا

کارگرساده جهت رستوران با جای خواب

کارگرساده جهت رستوران با جای خواب

فروشنده جهت

فروشنده جهت

استخدام راننده

استخدام راننده

حسابدار خانم

حسابدار خانم

استخدام راننده‌خاور و نیسان  ( صداقت بار)

استخدام راننده‌خاور و نیسان ( صداقت بار)

استخدام صندوقدار رستوران

استخدام صندوقدار رستوران

استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

استخدام مربی مهد

استخدام مربی مهد

تعدادی کارگر آبمیوه بستنی

تعدادی کارگر آبمیوه بستنی

استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده