تعدادی‌ چرخکار تنه‌ دوزو

تعدادی‌ چرخکار تنه‌ دوزو

استخدام آبدارچی خانم 35 تا 50 سال

استخدام آبدارچی خانم 35 تا 50 سال

استخدام کمک انباردار(آقا)

استخدام کمک انباردار(آقا)

مأمور پخش‌ و تسویه

مأمور پخش‌ و تسویه

استخدام منشی فروش تلفنی

استخدام منشی فروش تلفنی

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

شرکت خدماتی آفتاب تجارت

شرکت خدماتی آفتاب تجارت

به یکنفر بازنشسته

به یکنفر بازنشسته

استخدام کارگر ظرفشوی

استخدام کارگر ظرفشوی

استخدام سالن کار ماهر خانم و آقا

استخدام سالن کار ماهر خانم و آقا

استخدام کارمند

استخدام کارمند

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام یک نفر راننده با اتومبیل سواری

استخدام یک نفر راننده با اتومبیل سواری

استخدام کارگر تراشکار نیمه ماهر

استخدام کارگر تراشکار نیمه ماهر

استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز

استخدام پزشک عمومی

استخدام پزشک عمومی

استخدام کارمند آشنا به فتوشاپ و کورل

استخدام کارمند آشنا به فتوشاپ و کورل

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام کارگر و کمک آشپز

استخدام کارگر و کمک آشپز