باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران

باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران

باروژ - استخدام پیتزازن/سوخاری زن آقا

باروژ - استخدام پیتزازن/سوخاری زن آقا

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

بتعدادی کارگرساده ساده

بتعدادی کارگرساده ساده

استخدام مهندس معماری

استخدام مهندس معماری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی

استخدام انباردار

استخدام انباردار

استخدام کارگر ماهر آشپزخانه جهت تهیه غذا

استخدام کارگر ماهر آشپزخانه جهت تهیه غذا

استخدام منشی جوابگویی تلفن

استخدام منشی جوابگویی تلفن

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام کارگر رستوران

استخدام کارگر رستوران

استخدام جوشکار برق

استخدام جوشکار برق

استخدام مهندس معمار

استخدام مهندس معمار

استخدام جوشکار ماهر درب و پنجره

استخدام جوشکار ماهر درب و پنجره

استخدام کارگر ساده آبدارچی

استخدام کارگر ساده آبدارچی

استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

استخدام تعمیرکار آسانسور

استخدام تعمیرکار آسانسور

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام کمک حسابدار

استخدام کمک حسابدار