نمونه گیر آزمایشگاه خانم نیازمندیم

نمونه گیر آزمایشگاه خانم نیازمندیم

استخدام  فروشنده مجرب  خانم

استخدام فروشنده مجرب خانم

وردست زیکزال دوز و وردست چرخکار خانم

وردست زیکزال دوز و وردست چرخکار خانم

استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

منشی خانم منشی خانم

منشی خانم منشی خانم

ویزیتور لوازم الکتریکی

ویزیتور لوازم الکتریکی

استخدام  دستیار  دندانپزشک خانم

استخدام دستیار دندانپزشک خانم

استخدام  دستیار  دندانپزشک خانم

استخدام دستیار دندانپزشک خانم

مکانیک ماهر

مکانیک ماهر

استخدام  سرایدار

استخدام سرایدار

استخدام مسئول فنی صنایع غذایی

استخدام مسئول فنی صنایع غذایی

استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

استخدام مزدی دوز

استخدام مزدی دوز

به یکنفر  انباردار آقا

به یکنفر انباردار آقا

استخدام در پوشاک   مدیر فروش

استخدام در پوشاک مدیر فروش

استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار منزل

به تعدادی بیرون بر کت دوز زنانه

به تعدادی بیرون بر کت دوز زنانه

استخدام روانشناس

استخدام روانشناس

استخدام زیگزال دوز

استخدام زیگزال دوز