به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده

استخدام کافی من

استخدام کافی من

استخدام سالن کار

استخدام سالن کار

استخدام  مزدی دوز با تعداد چرخ بالا

استخدام مزدی دوز با تعداد چرخ بالا

استخدام فروشنده خانم جهت شال و روسری

استخدام فروشنده خانم جهت شال و روسری

استخدام (منشی ـ پرسنل اداری ـ نیروی خدماتی)

استخدام (منشی ـ پرسنل اداری ـ نیروی خدماتی)

منشی خانم مسلط به آفیس

منشی خانم مسلط به آفیس

استخدام نقشه کش صنعتی

استخدام نقشه کش صنعتی

مهندس مکانیک یا تکنسین

مهندس مکانیک یا تکنسین

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

کارمند فروش

کارمند فروش

مشاور املاک

مشاور املاک

کارمند فروش

کارمند فروش

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام یک نفر فرکار ساندویچ ماهر یا نیمه ماهر

استخدام یک نفر فرکار ساندویچ ماهر یا نیمه ماهر

باروژ -استخدام پیک موتوری با موتور

باروژ -استخدام پیک موتوری با موتور

منشی خانم منشی خانم

منشی خانم منشی خانم

برش انواع پوشاک

برش انواع پوشاک

دندانپزشک / دندانپزشک

دندانپزشک / دندانپزشک

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده