کارمند خانم مسلط به نرم افزار هلو

کارمند خانم مسلط به نرم افزار هلو

استخدام نگهبان ترجیحا بازنشسته

استخدام نگهبان ترجیحا بازنشسته

کارشناس فروش تلفنی

کارشناس فروش تلفنی

استخدام خدماتی خانم

استخدام خدماتی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

نقاش اتومبیل

نقاش اتومبیل

کارمند اداری

کارمند اداری

انباردار آقا

انباردار آقا

پیک موتوری

پیک موتوری

شرکت تولیدی جهت تکمیل

شرکت تولیدی جهت تکمیل

درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

استخدام مدیر

استخدام مدیر

استخدام  کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

درآمد بالای 15 میلیون

استخدام منشی دفتر حقوقی

استخدام منشی دفتر حقوقی

استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

استخدام کارآموز حسابداری

استخدام کارآموز حسابداری