استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

ایستخدام خدمتکار منزل

ایستخدام خدمتکار منزل

استخدام تعدادی منشی خانم

استخدام تعدادی منشی خانم

مشاور املاک

مشاور املاک

استخدام تراشکار و جوشکار

استخدام تراشکار و جوشکار

منشی خانم (سه روز درهفته ) نیازمندیم

منشی خانم (سه روز درهفته ) نیازمندیم

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام نرس خانم و بهیار و مراقب سالمند

استخدام نرس خانم و بهیار و مراقب سالمند

استخدام انباردار

استخدام انباردار

استخدام چرخکار ماهر مانتو  و شومیز

استخدام چرخکار ماهر مانتو و شومیز

استخدام چرخکار ماهر مانتو  و شومیز

استخدام چرخکار ماهر مانتو و شومیز

خانم یا آقا آشنا به کامپیوتر و تحقیق با فن بیان خوب

خانم یا آقا آشنا به کامپیوتر و تحقیق با فن بیان خوب

استخدام اپتومتریست

استخدام اپتومتریست

استخدام صندوقدار

استخدام صندوقدار

استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

فروشنده خانم

فروشنده خانم

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام کارشناس فروش صنعتی

استخدام کارشناس فروش صنعتی

استخدام برقکار صنعتی

استخدام برقکار صنعتی

استخدام پیک در رستوران

استخدام پیک در رستوران