استخدام خیاط راسته دوز تریکو مردانه

استخدام خیاط راسته دوز تریکو مردانه

استخدام خیاط وسط کار

استخدام خیاط وسط کار

استخدام مامــور خرید جهت هتل 4ستاره

استخدام مامــور خرید جهت هتل 4ستاره

استخدام آشپز در رستوران هتل

استخدام آشپز در رستوران هتل

استخدام وسط کار جهت کاردر آشپزخانه

استخدام وسط کار جهت کاردر آشپزخانه

استخدام پذیرشگر هتل

استخدام پذیرشگر هتل

تعدادی وسط کار

تعدادی وسط کار

تعدادی‌ راسته ‎دو زشنل‌ خزدار

تعدادی‌ راسته ‎دو زشنل‌ خزدار

کارمند خانم‌ جهت‌ بازاریابی‌ تلفنی

کارمند خانم‌ جهت‌ بازاریابی‌ تلفنی

خیاط بیرون بر

خیاط بیرون بر

فروشنده آقا جهت پوشاک

فروشنده آقا جهت پوشاک

طراح مسلط به

طراح مسلط به

الگوساز مسلط به نمونه دوزی

الگوساز مسلط به نمونه دوزی

کارگر ساده

کارگر ساده

راننده با خودرو نیسان

راننده با خودرو نیسان

تعدادی‌ چرخکار تنه‌ دوزو

تعدادی‌ چرخکار تنه‌ دوزو

استخدام‌ نیروی‌ ماهر و نیمه‌ماهر

استخدام‌ نیروی‌ ماهر و نیمه‌ماهر

استخدام وسط کار پوشاک خانم و آقا با بیمه

استخدام وسط کار پوشاک خانم و آقا با بیمه

استخدام راسته دوز ماهر تریکو با بیمه

استخدام راسته دوز ماهر تریکو با بیمه

راسته دوز ، زیگزال دوز

راسته دوز ، زیگزال دوز