استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

کارگر مسئول فنی ساکن تهران دارای کارت پایان خدمت .

09102014568 , 09128906447
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح