استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

شرکت تولیدی در حوزه صنعت سیم و کابل به یک نفر کارشناس حسابداری صنعتی و انبار با حداقل 3سال سابقه کار مفید ترجیحا آشنا به نرم افزار رایورز نیازمند است ارسال رزومه به ایمیل: .

irancable.finanicak@gmail.com