استخدام مهندس در شرکت معتبر

استخدام مهندس در شرکت معتبر

ما به دنبال زنان و مردان مشتاق به کار با ذهن استراتژیک هستیم *** استعدادهایی که به گروه آبادگران می پیوندند باید یک بعد دوگانه داشته باشند : ** آگاهی به راز ماندگاری و سابقه طولانی ما و ماهیت پر انرژی انعطاف پذیر ما ***احترام به ارزش ها و سنت های ما به همراه خلاقیت و گرایش به مدرنیته *** ما متفکران خلاق استخدام می کنیم که دارای ذهنیت تجاری و عملگرا باشند . کارپذیران در گروه آبادگران رشد خواهند کرد . *بازاریابی و فروش *فعال و پر انرژی *خلاق *همراه و مسئولیت پذیر در کار گروهـی *پیگیر و نتیجه گرا .

a.ghanaei@abadgarangroup.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه