استخدام سرآشپز و کارگرساده

استخدام سرآشپز و کارگرساده

تعدادی سرآشپز مسلط به غذاهای ایرانی و فرنگی و تعدادی کارگرساده جهت آشپزخانه نیازمندیم ساعت تماس 8 الی 17 .

09901719492
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سرآشپز کارگرساده