استخدام تعدادی چرخکار

استخدام تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار و اتو کار و زیگزال دوز جهت تکمیل کادر تولیدی نیازمندیم .

77640486 , 09369549891