استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

کارمند اداری (آقا) آشنا به Office جهت انجــام امــورات بازرگـانی و مراجعه به ادارات و بانکهـا نیــازمندیم ارسال‌ رزومه به آدرس ایمیل: @job.commercialdept gmail.com فکس: .

88591018