خانم مسلط به محاسبات حقوق

خانم مسلط به محاسبات حقوق

شرکت معتبر تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر اداری نیاز به یک نفر خانم مسلط به محاسبات حقوق و امور اداری پرسنلی دارد. واتساپ email:M.sina@yahoo.com .

09125099784 , 1386M.sina1386@yahoo.com