استخدام نگهدار کودک و سالمند

استخدام نگهدار کودک و سالمند

سیمای آرامش پروشات شماره ثبت تعدادزیادی نیروی خانم جهت مراقبت از کودک و سالمند (( روزانه )) (( شبانه )) (( شبانه روزی )) حـقـوق بـالـا بـدون پورسانت استخدام فوری .

42754 , 44026239 , 44026289