استخدام نگهدار خانم

استخدام نگهدار خانم

سیمای آرامش پروشات شماره ثبت تعداد زیادی نیروی خانم جهت مراقبت از کودک سالمند (( روزانه )) (( شبانه )) (( شبانه روزی )) حـقـوق بـالـا بـدون پورسانت استخدام فوری .

42754 , 44026239 , 44026289