استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم حداکثر 28 ساله با روابط عمومی بالا جهت پیگیری امور اداری در خصوص ملک در ادارات مربوطه تماس تا یک هفته از ساعت 10 الی 16 شماره تماس: .

09381171719