کارشناس بازرگانی خانم

کارشناس بازرگانی خانم

کارخانه معتبر مواد غذایی در محدوده شرق تهران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر کارشناس بازرگانی داخلی و خرید مواد اولیه ترجیحا (خانم ) نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت هماهنگی با شماره ذیل تماس حاصل نمایند. .

09191997004