استخدام جوشکار آرگون

استخدام جوشکار آرگون

جوشکـار آرگـون مسلط به ورقکاری و مونتاژ «شهرک صنعتی شمس آباد» با جای خواب ـ 021 .

56230758