استخدام اپراتور تلفن مرکز تماس

استخدام اپراتور تلفن مرکز تماس

تعدادی اپراتور خانم تمام وقت و نیمه وقت جهت کار در مرکزتماس فست فود زنجیره ای با حقوق مکفی و بیمه .

09934171053 , 22933804