استخدام منشی

استخدام منشی

یک خانم جهت منشی و نوشتن فاکتور عمده کفش فروشی ساعت کار از ساعت 10 تا 6 بعدازظهر .

09125346304