استخدام مدیر بازرگانی و مدیر لجستیک

استخدام مدیر بازرگانی و مدیر لجستیک

استخدام : شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی جهت تکمیل کادر اداری خود با حقوق مکفی نیاز به استخدام با شرایط زیر دارد : 1: مدیر بازرگانی الف: آشنا به امور بازرگانی بین المللی ب: آشنا و مسلط به زبان انگلیسی ج: دارای حداقل 6 سال سابقه کار در امور بازرگانی 2 : مدیر حمل و نقل و لجستیک الف: آشنا به امور ثبت و سفارشات ب: آشنا به امور گمرک ج: آشنا به امور حمل و نقل بین المللی و داخلی د: مسلط به زبان انگلیسی دارای حداقل 5 سال سابقه کار ارسال رزومه به : .

r.golgun@pirad-co.com