کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو دارای حداقل 2 سال سابقه کار منظم و متعهد جهت کار در تولیدی مانتو با حقوق مکفی محدوده جمهوری نیازمندیم .

09018554042