استخدام کانتر شیفت شب آقا

استخدام کانتر شیفت شب آقا

کانتر شیفت شب ترجیحا آقا محل شرکت ـ جردن یکسال سابقه کار حقوق توافقی و .

09129375643 , 26208194
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده