استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی

کارشناس بازرگانی در زمینه های فنی تحصیلات ترجیحا مهندسی مکانیک ، برق ، متالوژی یا وابسته ( یا آشنایی به موارد ذکر شده ) جاده مخصوص کرج محدوده ایران خودرو -9 .

44909358info@wagon-asa.ir
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني