استخدام تعدادی وردست قیچی کار

استخدام تعدادی وردست قیچی کار

تعدادی وردست قیچی کار جهت تولیدی مانتو ترجیحا آقا نیازمندیم (میدان هفت تیر) .

09122613706
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس کاروان