استخدام زیگزاگدوز و راسته دوز

استخدام زیگزاگدوز و راسته دوز

راسته دوز و زیگـزاگـدوز خانم جهت تیشرت مردانه با بیمه «محدوده پل حافظ» ( خــــــــــــــــانــم ) .

66717369 , 09125224168