🔴استخدام فوری خانم با شرایط عالی

🔴استخدام فوری خانم با شرایط عالی

تعدادی نیروی خانم حهت نگهداری از سالمند و کودک بیمار نیازمندیم .

02144651243 , 02177572139 , 09122053600
خانمان برانداز خانم رييس خانم 🔴استخدام فوری شرایط عالی