حسابدار خانم یا  آقا

حسابدار خانم یا آقا

حسابدار خانم یا آقا حداکثر سن 28 سال لیسانس حسابداری آشنا به حسابداری فروشگاه های زنجیره ای توانایی معرفی ضامن معتبر ساکن تهران آدرس: بزرگراه فتح خیابان فتح 15 پلاک 14- شرکت داداش برادر (آیدین) -5 .

66817941