3 نفر راننده نیسان جهت جابجایی فرش

3 نفر راننده نیسان جهت جابجایی فرش

به 3 نفر راننده نیسان بدون ماشین با ضامن معتبر جهت جابجایی فرش نیازمندیم حقوق ثابت + بیمه .

09128087855