استخدام منشی در تهیه غذا

استخدام منشی در تهیه غذا

منشی خانم جهت تهیه غذا با روابط عمومی بالا در محدوده مطهری نیازمندیم .

88399170
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي غذا دهنده غذاي پخته غذاي ذرت غذا غذا خوري غذا خوردن غذاخوري غذاي اصلي غذا دادن غذاي مفصل غذايي غذائيت غذاي مختصر غذاي خام غذاي چسبناک