استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

(( تعدادی چرخکار و وسط کار )) خانم‌ یا آقا کار دائم ، تسویه‌ هفتگی (محدوده عبدل آباد) .

09124281788