استخدام چند نفر سالن کار و کارگر آشپزخانه ( خانم )

استخدام چند نفر سالن کار و کارگر آشپزخانه ( خانم )

# به چند نفر سالن کار و کارگر آشپزخانه ( خانم ) # ** جهت کار در رستوران هتل ** جهت سرو صبحانه و ناهار نیازمندیم .

09160484598 , 88863522
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي چندي قبل چندک زدن چند شعبه کردن چندي چندميزبانه چندوقت چند چندبار چند مرتبه چندوقت يکبار چندرقاز چندين چند زبانه چندزبانه چند زا