استخدام برقکار ماهر بصورت

استخدام برقکار ماهر بصورت

به تعدادی برقکار بصورت دائم با جای خواب نیازمندیم تهران - شمیرانات - یافت آباد .

09190266864